18.11.2016

Повідомляємо, що Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК» 22 вересня 2016 року прийнято рішення про ліквідацію ПАТ «ФІНЕКСБАНК» за ініціативою власників. 18 листопада 2016 року Національний банк України повідомив ПАТ «ФІНЕКСБАНК» про надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій з додатком (Рішення Правління Національного банку України № 422-рш від 18.11.2016 року «Про надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської ліцензії Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК»). Згідно даного рішення Національного банку України у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» відкликано банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з додатком.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФІНЕКСБАНК» встановлено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20021524) складає 2 календарних місяці з дати оприлюднення даного оголошення в газеті «УРЯДОВИЙ КУР’ЄР». Кредитори мають заявляти свої вимоги шляхом подання письмових вимог до ліквідаційної комісії ПАТ "ФІНЕКСБАНК" за адресою: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ. Б, особисто або засобами поштового зв’язку протягом встановленого строку.

Голова ліквідаційної комісії ПАТ «ФІНЕКСБАНК» В.Г. Петренко.